Risk Değerlendirmesi, İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Protek OSGB olarak; yapmış olduğumuz hemen hemen her sektördeki sayısız risk değerlendirmesi çalışmaları sonucunda, yeterli tecrübeye ve uzmanlığa sahip kadromuzla, Risk Değerlendirme çalışmalarını ücretsiz olarak gerçekleştirmekteyiz. İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimiz Risk Değerlendirmesi çalışmaları ile ilgili olarak ‘’6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ndan doğan yükümlülüklerinizi ‘‘İş Sağlığı ve Yönetmeliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’’nde ifade edildiği gibi firmanız adına sağlıklı bir şekilde yürütmektedir. Bahsedilen Kanun ve yönetmeliğe erişmek için üzerine tıklayınız.


RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARIMIZ

  • Risk Değerlendirme ekibinin oluşturulması, Ekip üyeleri belirlenerek atamaların gerçekleştirilmesi,
  • Risk Değerlendirme Ekibine gerekli eğitimin verilmesi,
  • Uygun Risk metodunun Seçilmesi,
  • Risk Değerlendirme Çalışmalarının Planlanması,
  • Tehlikelerin tanımlanması,
  • Risklerin Belirlenmesi ve analizi,
  • Risk Kontrol adımlarının uygulanması,
  • Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması,
  • Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi.
  • Çalışanların Katılımının Sağlanması.