6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği işyerlerinde; Meslek hastalığının meydana gelmesini ve vücut bütünlüğünü bozacak iş kazası veya işçi ölümlerinin önüne geçilebilmek için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

İşyeri hekimleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerdir.

İşyeri Hekimleri; işletmelerde çalışanların sağlık gözetimi yapmak, işletmeleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak işin sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunarak rehberlik ve danışmanlık yapmak, çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda tavsiyelerde bulunmak, hijyen şartlarını denetlemek, risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak, Çalışanlara iş sağlığı konularında gerekli eğitimleri vermek vb. gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.

PROTEK OSGB olarak firmanızda, tehlike sınıfınıza uygun ve toplam çalışan sayınızla bağlantılı olarak yaptığı işin bilincinde ve işinde uzman işyeri hekimleri görevlendiriyoruz. İşyeri Hekimlerimiz ‘’6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ndan doğan yükümlülüklerinizi ‘’İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’’te ifade edildiği gibi firmanız adına sağlıklı bir şekilde yürütmektedir. Bahsedilen Kanun ve yönetmeliğe erişmek için üzerine tıklayınız. 


İŞYERİ HEKİMLERİMİZİN HİZMETLERİ

 • Çalışanların Sağlık Gözetimi ve Çalışma Ortamının Gözetimi İle İlgili İşverene Rehberlik ve Danışmalık Yapmak,
 • İşyerinde Çalışanların Sağlığının Geliştirilmesi Amacıyla Gerekli Aktiviteler Konusunda İşverene Tavsiyelerde Bulunmak,
 • İşe Giriş ve Periyodik Muayeneleri Yapmak, raporları düzenlemek,
 • Gece Postaları da Dâhil Olmak Üzere Çalışanların Sağlık Gözetimi Yapmak,
 • Çalışanları Sağlık Durumlarıyla İlgili Bilgilendirmek,
 • Genel Hijyen Şartlarını Denetlemek,
 • İşyerinde Meydana Gelen İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İle Ramak Kala Olaylarının Nedenlerini Araştırmak ve Önerilerde Bulunmak,
 • Risk Değerlendirmesi Çalışmalarına Katılmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantılarına Katılmak,
 • Yıllık Eğitim Planı ve Yıllık Çalışma Planını Hazırlamak,
 • Yıllık Değerlendirme Raporunu Yönetmeliğe Uygun Şekilde Hazırlamak,
 • İş Sağlığı Konularında Gerekli Eğitimleri Vermek,
 • Sağlık Sorunları Nedeniyle İşe Devamsızlık Durumları İle İşyerinde Olabilecek Sağlık Tehlikeleri Arasında Bir İlişkinin Olup Olmadığını Tespit Etmek,
 • Çalışanlara Genel Sağlık, İş Sağlığı, Hijyen, Bağımlılık Yapan Maddelerin Kullanımının Zararları, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Toplu Korunma Yöntemleri Konularında Eğitim Vermek, Eğitimin Sürekliliğini Sağlamak,
 • İşin Yürütümünde Ergonomik ve Psikososyal Riskler Açısından Çalışanların Fiziksel ve Zihinsel Kapasitelerini Dikkate Alarak İş İle Çalışanın Uyumunun Sağlanması ve Çalışma Ortamındaki Stres Faktörlerinden Korunmaları İçin Araştırmalar Yapmak…