Sağlık Personeli, 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği 10 kişiden fazla çalışanın bulunduğu Çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde işyeri hekimine yardımcı olmak üzere görevlendirilir.

Diğer Sağlık Personeli (diğer isimleriyle işyeri hemşiresi veya İşyeri Sağlık personeli), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir.

Sağlık personelleri; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak, İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek vb. gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.

PROTEK OSGB olarak firmanızda, tehlike sınıfınıza uygun ve toplam çalışan sayınızla bağlantılı olarak yaptığı işin bilincinde ve işinde uzman Sağlık Personeli görevlendiriyoruz. Sağlık Personellerimiz ‘’6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ndan doğan yükümlülüklerinizi ‘’İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’’te ifade edildiği gibi firmanız adına sağlıklı bir şekilde yürütmektedir. Bahsedilen Kanun ve yönetmeliğe erişmek için üzerine tıklayınız. 


SAĞLIK PERSONELLERİMİZİN HİZMETLERİ

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak,
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak…