İş Hukukunda yer alan ‘’İşçiyi Gözetme Borcu’’ gereği işverenler çalışanların başına gelebilecek her türlü riskten çalışanları korumakla yükümlüdür. Dolayısıyla meydana gelebilecek kazalar ve meslek hastalıkları göz önünde bulundurulduğunda ‘’işçiyi gözetme borcu’’ gereği işverenler sorumlu tutulmaktadır. Böyle durumlarda iş güvenliği alanında yeterli eğitim ve donanıma sahip olan iş güvenliği uzmanları işverenin iş kanunundan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere İş Güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan ve Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardır.

İş Güvenliği Uzmanları, işletmeleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak işin sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunarak rehberlik ve danışmanlık yapmak, Risk değerlendirmesi ile ilgili çalışmalara katılmak, çalışma ortam gözetiminde bulunmak, Çalışanlara iş güvenliği konularında eğitim vermek vb. gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.

PROTEK OSGB olarak firmanızda, tehlike sınıfınıza uygun ve toplam çalışan sayınızla bağlantılı olarak yaptığı işin bilincinde ve işinde uzman İş güvenliği uzmanları görevlendiriyoruz. İş güvenliği uzmanlarımız ‘’6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ndan doğan yükümlülüklerinizi ‘’ İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’’ te ifade edildiği gibi firmanız adına sağlıklı bir şekilde yürütmektedir. Bahsedilen Kanun ve yönetmeliğe erişmek için üzerine tıklayınız. 


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARIMIZIN HİZMETLERİ

 • İşverene, İş Güvenliği Konusunda Rehberlik ve Danışmanlık Yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğiyle İlgili Alınması Gereken Tedbirleri İşverene Bildirmek,
 • Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlamak,
 • Yıllık Çalışma Planı ve Eğitim Planı Hazırlamak,
 • İş Güvenliği Konularında Gerekli Eğitimleri Vermek,
 • Çalışan Temsilcisi Seçimlerinin Kanuna Uygun Olarak Yapılmasını Sağlamak,
 • Çalışan Temsilcisine Görevlendirildiği Konular İle İlgili Eğitim Vermek,
 • Risk Değerlendirme Ekibi Kurmak, Ekip Üyelerine Gerekli Eğitimleri Vermek,
 • Risk Değerlendirmesi Yapmak, Risk Değerlendirmesi Çalışmalarına Katılmak,
 • Acil Durum Planı Hazırlamak,
 • Acil durum Ekiplerini Oluşturmak,
 • Acil Durumlarla İlgili Tahliye ve Yangın Tatbikatlarının Takibini Yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmalarına Katılmak,
 • İş Güvenliği İle İlgili İç Yönetmelik Hazırlamak,
 • İş İzni Prosedürü Hazırlamak,
 • Çalışma Talimatlarını Hazırlamak,
 • Alt İşverenlerin Denetimini Yaparak Yönetime Rapor Sunmak,
 • Kimyasal Maddelerle ilgili Risk Değerlendirmesi Yapmak ve kimyasal maddelerle çalışma şartlarını ve depolama şartlarını belirlemek,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi Konusunda İşverene Tavsiyede Bulunmak,
 • Topraklama ile Elektrik İç Tesisatının Periyodik Kontrollerini Takip Etmek,
 • Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Takip Etmek,
 • Basınçlı Kaplar ve Kazanların Periyodik Kontrollerini Takip Etmek,
 • İşyerlerinde Gözetim ve Denetim Sistemini Kurmak ve Yönetmek,
 • İşyerinde Meydana Gelen İş Kazası, Meslek Hastalıkları ve Ramak Kala Olayların Nedenlerini Araştırmak ve Önerilerde Bulunmak,
 • İşyerinde Meydana Gelen İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Ramak Kala Olaylarla İlgili Yıllık Değerlendirmeler Yapmak…