Acil durum; İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları ifade eder. Acil durum planı ise İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planlardır.

İşveren, Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler. Acil durumlarla ilgili Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yaparak gerekli sınırlayıcı ve önleyici tedbirleri alır.

Protek OSGB olarak; yapmış olduğumuz hemen hemen her sektördeki sayısız Acil durum planı çalışmaları sonucunda, yeterli tecrübeye ve uzmanlığa sahip kadromuzla, Acil durum planlarını ücretsiz olarak oluşturmaktayız. İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimiz Acil Durum Planı çalışmaları ile ilgili olarak ‘’6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ndan doğan yükümlülüklerinizi ‘‘İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’’te ifade edildiği gibi firmanız adına sağlıklı bir şekilde yürütmektedir. Bahsedilen Kanun ve yönetmeliğe erişmek için üzerine tıklayınız.


ACİL DURUM PLANI ÇALIŞMALARIMIZ

  • Acil durumların belirlenmesi,
  • Önleyici ve Sınırlayıcı Tedbirlerin Uygulanması,
  • Acil durum müdahale yöntemleri belirlenmesi,
  • Acil Durum planının Yazılı hale getirilmesi,
  • Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi,
  • Yangınla Mücadele ve Tahliye tatbikatlarının Takibi,
  • Acil Durum Planının Yenilenmesi,
  • Çalışanların Bilgilendirilmesi.