6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

TÜRKAK tarafından akredite ve ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş Çözüm Ortaklarımız ile işletme de yapılan işin niteliğine ve maruziyetin türüne göre gerekli ortam ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Ortam Ölçümleri:

 • Çalışma Ortamında Işık Şiddeti (Aydınlatma) Ölçümleri,
 • Çalışma Ortamında Gürültü Ölçümleri ve Haritalandırılması
 • Çalışma Ortamında Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) ve Gazların Tayini
 • Çalışma Ortamında Toz ve Solunabilir Toz Ölçümleri,
 • Çalışma Ortamında Termal Konfor (PMV, PPD ve WBGT) Ölçümleri
 • Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Tayini
 • Çalışma Ortamında Ağır Metal Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 • Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümleri
 • Kişisel Maruziyet Toz ve Solunabilir Toz Ölçümleri
 • Kişisel Maruziyet VOC Ölçümleri
 • Kişisel Maruziyet Titreşim(El-Kol, Tüm Vücüd) Ölçümleri