Çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yasal bir yükümlülük halini almıştır. Tüm çalışanların hastaneye gönderilemeyeceği durumlarda Mobil Sağlık Aracı ile işyerlerine gelen hekimlerle sağlık taramalarının yapılması sağlanır. Çözüm ortaklarımız tarafından gerçekleştirilen gezici İSG Hizmetleri işverenler için zamandan ve paradan kazanç sağlamaktadır.

Mobil araçta gerçekleştirilen Hizmetler;

 • Akciğer Grafisi (CR)
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • ODYO ( İŞİTME TESTİ)
 • Portör Tetkiki
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili
 • HBSAG ( KART YÖNTEMİ )
 • ANTİ HBS ( KART YÖNTEMİ )
 • Kan Grubu Testi
 • ALT/ AST
 • Kanda Kurşun Tayini
 • Kanda Cıva Tayini
 • Göz Muayenesi
 • Kreatinin
 • EKG
 • Glükoz
 • İdrarda Fenol Tayini
 • İdrarda Hippürik Asit Tayini
 • Aşılar